tin tức công ty

Vào ngày 5 tháng 7, lãnh đạo Chi nhánh CCS Chiết Giang đã đến công ty chúng tôi để hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận công nhận bè cứu sinh kết dính TPU

2023-07-08
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, công ty chúng tôi đã nộp đơn lên Chi nhánh CCS Chiết Giang về loại bè cứu sinh bằng băng TPU. Lãnh đạo Chi nhánh CCS Chiết Giang rất coi trọng sự hướng dẫn của doanh nghiệp hỗ trợ do Chi nhánh CCS Chiết Giang đứng đầu.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chi nhánh Chiết Giang của Câu lạc bộ Chăm sóc Trung Quốc, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra nhận dạng bè dựa trên băng TPU đầu tiên. Để phát triển tốt hơn, kết hợp với yêu cầu về quy trình sản phẩm, công ty đã cải tạo 600 mét vuông nhà xưởng để di dời quy trình sản xuất mặt tiền của bè TPU sang xưởng mới.

Đồng thời, công ty đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm bè băng TPU tự hỗ trợ. Trong thời gian phát triển sau này, chúng tôi gặp khó khăn vướng mắc sẽ được lãnh đạo Chi nhánh CCS Chiết Giang tiếp tục giúp đỡ như thường lệ. Hy vọng rằng dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của Chi nhánh CCS Chiết Giang, chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thành các thử nghiệm nhận dạng loại của loạt bè cứu sinh tự hỗ trợ, điều này sẽ cải thiện loạt bè kết dính TPU.

Hiện tại, bè cứu sinh của thư viện băng TPU đang trống ở Trung Quốc. Ở nước ngoài, trong các lĩnh vực cao cấp như công nghiệp quân sự đã được sử dụng. Sau khi lãnh đạo Chi nhánh CCS Chiết Giang giúp chúng tôi xin chứng nhận EU và thu thập bằng chứng, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mở cửa thị trường quốc tế, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước tốt hơn, đồng thời phấn đấu đạt được nhiều đơn đặt hàng trên thị trường quốc tế hơn. Phấn đấu vì lợi ích kinh tế tốt, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế đất nước.