Công nghiệp Tin tức

Áo phao bơm hơi dùng được bao lâu?

2023-05-12
Mười năm
Do đó, tuổi thọ của áo phao bơm hơi được giới hạn trong mười năm. Liên quan đến khoảng thời gian mười năm này là việc bảo dưỡng thiết bị thường xuyên trong khoảng thời gian không quá hai năm và được khuyến nghị mạnh mẽ cho tất cả áo phao được sử dụng trong chèo thuyền giải trí.
Áo phao bơm hơi theo yêu cầu của Solas là gì?

Nó phải nhẹ. Nó phải cho phép người mặc nhảy từ độ cao ít nhất 4,5m xuống nước mà không bị thương. Nhảy xuống nước không được gây hư hỏng hoặc bung áo phao. Nó phải có khả năng nổi không giảm quá 5% ngay cả sau 24 giờ ngâm trong nước.