• Quần áo an toàn
  • Loạt tín hiệu pháo hoa cứu sinh biển
  • Dòng áo phao bơm hơi

Công ty TNHH Thiết bị cứu sinh Ninabo Zhenhua có 400 nhân viên và trong số đó có 50 kỹ sư và quản lý cấp cơ sở và cấp cao. Với mười năm nghiên cứu và phát triển, nó đã phát triển và sản xuất áo phao gồm hai loạt (loạt ách và áo vest) và tổng cộng sáu giống, các loại phao cứu sinh bơm hơi và loạt tín hiệu pháo hoa cứu hộ trên biển khái niệm "Công nghệ đầu tiên, chất lượng đầu tiên, đầu tiên là khách hàng" và tăng cường quản lý nội bộ bằng cách thiết lập trung tâm kiểm tra và kiểm tra sản phẩm. Điều này có nghĩa là tỷ lệ chất lượng của các sản phẩm cứu sinh đạt tới 100% € ã €

Đọc thêm